Lughnalynn
ffffffff

Wat is Wicca?

Het is lastig om precies uit te leggen wat Wicca is. Wicca is een levenswijze waarin de natuur centraal staat. Iedere heks doet dat op een eigen manier. Het wordt ook wel moderne hekserij of Kunst der Wijzen (Craft of the Wise) genoemd. Omdat het woord heks vaak negatieve associaties oproept, noemen aanhangers van Wicca zich ook wel paganisten. Dit omdat Wicca een stroming is binnen het neopaganimse. Voorbeelden van andere stromingen zijn het druïdisme, sjamanisme en Asatru.

Heksen zijn dus altijd paganisten, maar niet alle paganisten zijn heks. Veel mensen denken dat heksen altijd vrouwen zijn, maar dat is niet waar. Naar schatting zijn er ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke aanhangers van Wicca.

Wicca is geen georganiseerde religie en er zijn geen centrale leiders. Wel zijn er covens, ook wel heksenkringen genoemd. Dat is een groep van maximaal 13 heksen die samenkomen om samen rituelen te uit te voeren. Deze rituelen worden begeleid door een hogepriesteres en een priester. Zij zijn geen leiders die verwachten dat de groep hun mening overneemt (zoals bij een sekte), maar zij hebben meer de rol van leraar. Iedere heks is vrij om te geloven wat hij of zij wil.

Wicca kan ook als solitaire beoefend worden. Een heks voert dan de rituelen alleen uit en gaat zelf op zoek naar wijsheid. Beide manieren (in een groep of alleen) zijn even goed, het is maar net waar een persoon zich prettiger bij voelt. Een heks in een coven is dus niet beter of minder dan een solitaire heks.

Er zijn geen heilige boeken of een lijst van regels waaraan een heks zich moet houden. Er is één leefregel dat centraal staat binnen Wicca: Doe wat je wilt, zolang het niemand schaadt (ook jezelf niet) (An it harm none, do as ye will). Deze regel wordt ook wel de Wiccan Rede of heksenraad genoemd. Het klinkt als een simpel regeltje, maar dat is het niet. Het legt namelijk de volledige verantwoordelijkheid voor je daden bij jezelf. Hier komt ook een andere regel uit voor die de Drievoudige Wet wordt genoemd: Alles wat je doet, zal driemaal naar je terugkeren. Dit houdt in dat alle positieve, maar ook negatieve dingen die je doet (of denkt) in meervoud naar je terug zullen keren, ook wel karma genoemd. Het is dus belangrijk dat je voordat je iets doet of denkt de gevolgen ervan overziet.

Een belangrijk kenmerk van Wicca is het geloof dat alles in het heelal uit een goddelijke kracht is voortgekomen. Ze geloven dus niet dat het goddelijke iets is dat ver van deze wereld staat, maar dat het terug te vinden is in alles om ons heen en ook in onszelf. Daarom hebben heksen respect voor alles wat in de natuur terug te vinden is. Niet alleen de levende dingen, maar ook bijvoorbeeld stenen en kristallen zijn voor heksen heilig.Omdat deze goddelijkheid zo ongrijpbaar is en moeilijk voor te stellen wordt het in Wicca voorgesteld als een samenspel tussen een mannelijke en vrouwelijke energie, de God en de Godin. De één kan niet bestaan zonder de ander en verkeren voortdurend in een evenwicht. Dit klinkt misschien wat vaag, daarom zal ik een voorbeeld geven: een etmaal bestaat uit twee delen, namelijk dag en nacht. Ze gaan voortdurend in elkaar over. Als de dag niet zou bestaan zouden we ook niet weten wat de nacht was. Het één kan dus alleen bestaan als het ander er ook aanwezig is en samen vormen ze een eenheid. Ditzelfde principe wordt ook uitgebeeld door het yin-yangsymbool.

Een ander kenmerk is dat heksen andere mensen niet willen bekeren tot hun geloof. Ze vinden namelijk dat ieder individu vrij is om z'n eigen pad te kiezen, want verschillende paden kunnen naar hetzelfde doel leiden. Heksen zijn dus erg tolerant ten opzichte van andere religies/godsdiensten, zolang die maar niemand schaden (Wiccan Rede). Wel zijn ze natuurlijk altijd bereid anderen te leren over hun geloof.

Design and contents © 2003..2004 Lughnalynn.com